Pomoc

plshadow

symulacja cienia polilini - opis komendy

Aby zasymulować cień dla polilinii:
1. Wybierz zamkniętą polilinię
2. Wskaż linię, która określać będzie kierunek i odległośćCień jest zamkniętą polilinią tworzoną na aktualnej warstwie. W razie potrzeby może on zostać rozbity na kilka obiektów.