Pomoc

plw

zmień grubość polilinii (całej) - opis komendy

Aby zmienić grubość polilinii:
1. Wskaż polilinię
2. Określ na ekranie nową grubość