Pomoc

self

zaznaczenie ogrodzeniem - opis komendy

Aby wykonać zaznaczenie ogrodzeniem:
1. Wskaż pierwszy punkt
2. Wskaż drugi punkt (odległość między nimi będzie traktowana jako odległość pomiędzy kolejnymi punktami)
3. Przesuwaj kursor, aby wyznaczyć obszar zaznaczenia
4. Gdy zbliżysz kursor na odległość mniejszą niż opisana w kroku 2 do pierwszego punktu, zaznaczenie zakończy się