Pomoc

terrain

tworzenie terenu z polilinii - opis komendy

Aby utworzyć teren (w 3D) z polilinii:
1. Określ odległość pomiędzy poziomicami
2. Określ wysokość najniżej położonej poziomicy (polilinii)
3. Wskaż najniższą poziomicę (polilinię)
4. Wskazuj kolejne poziomice (polilinie)