Pomoc

vva

widok aksonometryczny (góra-lewo) - opis komendy

Polecenie pokazuje widok aksonometryczny góra-lewo w aktywnym widoku.