Pomoc

aud

narysuj widownię - opis komendy

Użyj tego polecenia, aby wrysować widownię. Dostępne opcje:
1. Określ potrzebne pozycję
2. Ustalenie poziomu oczu (X)
3. Ustalenie czoła (Y)
4. Ustalenie odległości pomiędzy rzędami
5. Ustalenie odległości pomiędzy widzem a kolejnym stopniem
6. Ilość rzędów