Pomoc

badd

dodaj elementy do bloku - opis komendy

Aby dodać elementy do definicji bloku:
1. Wskaż blok źródłowy
2. Wskaż elementy, które chcesz dodać do definicji bloku