Pomoc

betype

wymaż obiekty określonego typu z bloków - opis komendy

Aby wymazać obiekty określonego typu z bloku:
1. Wskaż typ obiektu z listy
2. Wybierz blokiPolecenie zmienia definicję bloków, więc wszystkie instancje bloku zostaną zmienione.