Pomoc

bmip

przesuwanie punktu wstawienia bloku - opis komendy

Aby przesunąć punkt wstawienia danego bloku:
1. Wybierz blok
2. Wskaż nowy punkt wstawienia (stary punkt będzie wskazywany linią w trakcie wybierania)
3. Wybierz czy po zmianie lokalizacji punktu wstawienia wszystkie instancje danego bloku mają zostać przesunięte