Pomoc

br

przerwij obiekt - opis komendy

Aby przerwać obiekt:
1. Wybierz obiekt do przerwania
2. Wskaż punkt początkowy
3. Wskaż punkt końcowy