Pomoc

cotap

ustalanie właściwości kot wysokościowych - opis komendy

Polecenie służy do określania właściwości wstawianych za pomocą komendy cota kot wysokościowych. Możliwe opcje:
1. Wskazanie warstwy na której wstawiane będą koty wysokościowe
2. Wybranie skali dla pomiarów wysokości (domyslnie pomiar dokonywany jest w jednostkach rysunku)
3. Określenie dokładności pomiaru (domyślnie 2 cyfry po przecinku)
4. Określenie wysokości wstawianych kot (domyślnie 1 jednostka rysunkowa)

Wprowadzone ustawienia zostaną zachowane do pliku, dzięki czemu po ponownym otwarciu AutoCAD'a nie potrzebne będzie ponowne ustawianie tych wartości