Pomoc

dashed

zmiana rodzaju linii na linię przerywaną - opis komendy

Aby zmienić wybraną linię na linię przerywaną (kreska - przestrzeń - kreska):
1. Określ długość przerw / lini (na rysunku lub w linii poleceń)
2. Wskaż linie, które mają zostać zamienione