Pomoc

dump

informacje o obiekcie - opis komendy

Wskaż obiekt, aby otrzymać szczegółowe informacje o obiekcie i możliwościach jego przekształceń.