Pomoc

dwgver

lista wersji plików DWG w wybranym folderze - opis komendy

Polecenie DWGVER wyświetla listę wersji plików DWG wewnątrz wybranego folderu. APLUS wyświetla wynik w lini poleceń AutoCAD.