Pomoc

f0pl

zaokrągl polilinie z promieniem 0 (usuwanie łuków) - opis komendy

Wybierz polilinię z łukami, aby zaokrąglić ją z promieniem 0. Wszystkie łuki zamienią się w narożniki.