Pomoc

google

wyszukaj w Google - opis komendy

Polecenie wyszukuje zadaną frazę w wyszukiwarce www.google.com. Zostanie wykonane w domyślnej przeglądarce systemu.