Pomoc

imgfind

znajdź ścieżkę obrazka - opis komendy

Użyj tego polecenia, aby odszukać brakujące ścieżki do obrazków.