Pomoc

imgll

przesuń wszystkie załączone obrazki na jedną warstwę - opis komendy

Polecenie IMGLL przesuwa wszystkie załączone pliki obrazkowe na wskazaną warstwę.