Pomoc

llw

przeglądanie warstw - opis komendy

Użyj polecenia, aby przemieszczać się między warstwami. Wszystkie warstwy poza aktualną zostaną wyłączone, SPACJA ustawia kolejną warstwę.

Aby przywrócić widoczność warstw użyj polecenia lp

Isnieje możliwość ustawienia warstwy tak, aby była zawsze widoczna podczas przeglądania warstw za pomocą polecenia llws

Aby zmienić kierunek przeglądania warstw, użyj polecenia llwt podczas przeglądania.