Pomoc

mbll

przesuwanie według warstw - opis komendy

Aby przesunąć obiekty tylko w wybranej warstwie:
1. Wskaż obiekt na warstwie, na której obiekty mają być przesuwane
2. Zaznacz obszar z obiektami do przesunięcia
3. Wskaż punkt bazowy
4. Wskaż punkt przesunięcia