Pomoc

nru

zmiana oznaczeń liczbowych - opis komendy

Aby zmienić oznaczenie liczbowe:
1. Określ liczbę początkową po zmianie.
2. Wskazuj kolejne liczby.Wielokrotne wskazywanie tej samej liczby będzie ją zwiększało za każdym razem o 1.