Pomoc

plbo

obrysuj polilinię z ustawioną szerokością - opis komendy

Polecenie PLBO obrysowuje polilinie z ustawioną szerokośią. Obrys jest rysowany na aktualnej warstwie.