Pomoc

regpl

przekształć region w polilinię - opis komendy

Wskaż region, aby przekształcić go w polilinię