Pomoc

rmr

mierzenie powierzchni kilku pomieszczeń - opis komendy

Aby dodać do bloku z powierzchnią nazwę pomieszczenia (utworzone poleceniami rm albo rmplus ):
1. Napisz nazwę pomieszczenia
2. Wskazuj kolejne bloki oznaczeń pomieszczeń