Pomoc

selan

wybieranie linii według kąta - opis komendy

Aby wybrać linie tylko o wybranym kącie nachylenia:
1. Wskaż linię o zadanym nachyleniu
2. Wybierz obszar wyszukiwania