Pomoc

sq

rysowanie kwadratów - opis komendy

Aby narysować kwadrat:
1. Określ długość boku
2. Określ sposób wstawienia (domyślnie środek)
3. Wskazuj kolejne punkty wstawieniaDostępne sposoby wstawienia:
1. Narożniki (TL - góra lewo, TR - góra prawo, BL - dół lewo, BR - dół prawo)
2. Środki boków (TC - górnego, ML - lewego, MR - prawego, BC - dolnego)
3, Środek (MC)