Pomoc

tera

wypełnienie terakotą (kratką) - opis komendy

Aby wypełnić obszar kreskowaniem terakoty:
1. Określ wielkość płytek (długość boku, na ekranie lub w linii poleceń)
2. Wskaż obszar lub obszary wypełnieniaMożesz zmienić domyślną warstwę wstawianych wzorów za pomocą komendy hatchp