Pomoc

term

zmiana rodzaju linii na BATTING (izolacja termiczna) - opis komendy

Aby zmienić wybraną linię na BATTING (termoizolacja):
1. Określ grubość ocieplenia (na rysunku lub w linii poleceń)
2. Wskaż linie, które mają zostać zmienioneIstnieje także możliwość utworzenia polilinii ocieplenia za pomocą poleceina termpl