Pomoc

vp1

szybkie tworzenie widoku - opis komendy

Użyj polecenia aby szybko utworzyć widok.Dostępne opcje:
1. ON - Włącz
2. OFF - Wyłącz
3. Fit - Dopasuj
4. Shadeplot - Zacieniuj
5. Lock - Zablokuj
6. Object - Widok obiektu
7. Polygonal - Widok w kształcie wieloboku
8. Restore - Przywróć
9. 2/3/4 - Ilość podziałów