Pomoc

vs

zapisz widok - opis komendy

Określ nazwę, aby zapisać aktualny widok. Możesz zapisać wiele różnych widoków. Komenda vl przywraca wybrany widok.