Pomoc

vvaa

widok aksonometryczny (góra-prawo) - opis komendy

Polecenie pokazuje widok aksonometryczny góra-prawo w aktywnym widoku.