Pomoc

wa

tworzenie ścian o określonej grubości - opis komendy

Polecenie pokazuje widok z góry w aktywnym widoku.