Pomoc

walls

tworzenie ścian z linii (osi) - opis komendy

Aby utworzyć ścianę z linii (osi):
1. Określ grubość ściany
2. Wskaż warstwę osi ścian
3. Zaznacz linie, będące osiami ścian