Pomoc

wao

tworzenie ścian zdylatowanych - opis komendy

Po wybraniu linii zewnętrznej ściany i kierunku, zostanie utworzona ściana o zadanej grubości, oddalona o określoną odległość (dylatację) od istniejącej.