Pomoc

axp

określanie właściwości wstawianych oznaczeń osi - opis komendy

Za pomocą komendy można określić następujące cechy oznaczeń osi wstawianch komendami axa albo ax1
1. prefiks nazwy
2. sufiks nazwy
3. domyślną warstwę
4. wielkośćokręgu oznaczenia