Pomoc

rmf

określanie posadzki pomieszczeń - opis komendy

Aby określić rodzaj posadzki w bloku z powierzchnią (utworzone poleceniami rm albo rmplus ):
1. Napisz nazwę piętra
2. Wskazuj kolejne bloki oznaczeń pomieszczeń