Pomoc

wax

tworzenie skrzyżowań ścian - opis komendy

Wybierz przecinające się linie ścian, aby utworzyć ich skrzyżowanie. Odpowiednie warstwy zostaną automatycznie wykryte.