FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
hoff.gifKRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA
Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
hu.gifKRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ
APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.
użyte komendy AutoCAD:   HU 
hbo.gifKRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA
Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
harea.gifKRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ
Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.
użyte komendy AutoCAD:   HAREA  
pl2.gifPOLILINIE: PODWÓJNA POLILINIA / DOPASUJ POŁOŻENIE SEGMENTU
Za pomocą PL2 możesz szybko narysować podwójną polilinię. Możesz określić jej szerokość oraz justowanie. ALPL jest narzędziem do wyrównywania segmentu polilinii do przedłużenia wskazanej lini lub polilinii. Możesz wypełnić zamkniętą polilinię kreskowaniem ocieplenia za pomocą HTERM.
użyte komendy AutoCAD:   PL2  ALPL  HTERM  
hterm.gifKRESKOWANIA: KRESKOWANIE TERMOIZOLACJI
Za pomocą APLUSa możesz szybko wypełnić obszar kreskowaniem termoizolacji. Musisz tylko narysować granice kreskowania.
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
pattern.gifKRESKOWANIA: GENERATOR WZORÓW
APLUS umożliwia utworzenie wzorów kreskowań na podstawie zawartości wybranego obszaru.
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
beton.gifKRESKOWANIE: PREDEFINIOWANE KRESKOWANIA
Użyj predefiniowanych, najczęściej występujących kreskowań, by wypełnić wybrane obszary.
użyte komendy AutoCAD:   BETON  BETONZ  SAND  TERA