FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
man.gifMODYFIKUJ: PRZESUŃ WYBRANE OBIEKTY POD OKREŚLONYM KĄTEM
Za pomocą polecenia MAN możesz przesuwać wskazane obiekty pod określonym kątem. Po określeniu kąta przesuwania, możesz skorzystać z przyciągania APLUS do ustawienia obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   MAN  
swapsel.gifMODYFIKUJ: ZAMIEŃ WSKAZANE OBIEKTY
SWAPSEL umożliwia podmienianie wielu obiektów naraz. APLUS zapyta o punkty bazowe grup obiektów aby je przesunąć.
użyte komendy AutoCAD:   SWAPSEL  
scx.gifMODYFIKUJ: SKALUJ OBIEKTY TYLKO PO X/Y/Z
Za pomocą APLUSa możesz zeskalować obiekty wyłącznie w jednym kierunku. Wskaż obiekty, określ współczynnik skali i punkt bazowy, APLUS zrobi całą resztę.
użyte komendy AutoCAD:   SCX  SCY  SCZ  
of.gifMODYFIKUJ: OBWIEDNIA O UŁAMEK DYSTANSU
Wykonaj obwiednie o ułamek wybranego dystansu. Możesz określić liczbę podziałów.
użyte komendy AutoCAD:   OF  
col.gifMODYFIKACJA: KOPIUJ PO ŚCIEŻCE Z LINI/POLILINI
Możesz kopiować wybrane obiekty używając lini lub polilini jako ścieżki dla tej operacji.
użyte komendy AutoCAD:   COL  COPL  
mx.gifMODIFIKACJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE
Przy pomocy APLUSa możesz przesuwać obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).
użyte komendy AutoCAD:   MX  MY  MZ  
cox.gifMODIFIKACJA: KOPIOWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE
Przy pomocy APLUSa możesz kopiować obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).
użyte komendy AutoCAD:   COX  COY  COZ  
mih.gifMODYFIKACJA: LUSTRO W POZIOMIE LUB PIONIE
Użyj APLUSa, aby wykonać lustrzane odbicie obiektu w pionie lub poziomie.
użyte komendy AutoCAD:   MIH  MIHC  MIV  MIVC  
fl.gifMODYFIKUJ: PRZERZUĆ / PRZERZUĆ Z KOPIĄ
Przerzuć wybrane obiekty. Możesz także wykonać kopię pierwotnego obiektu.
użyte komendy AutoCAD:   FL  FLC  
ror.gifMODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT
Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   ROR  
rorc.gifMODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT Z KOPIOWANIEM
Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku i utwórz kopię jako efekt.
użyte komendy AutoCAD:   RORC