FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
dis.gifWYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH
APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
tlength.gifWYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ
Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   TLENGTH  
harea.gifKRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ
Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.
użyte komendy AutoCAD:   HAREA  
solidvol.gifWYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ
Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   SOLIDVOL  
diline.gifWYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA
Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  DIU  DID  
diflat.gifWYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ
Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.
użyte komendy AutoCAD:   DIFLAT  
did.gifWYMIAROWANIE: PODZIEL LUB POŁĄCZ WYMIAROWANIA
APLUS może podzielić lub połączyć wskazane linie wymiarowe.
użyte komendy AutoCAD:   DID  DIU  
dipl.gifWYMIAROWANIE: ZWYMIARUJ POLILINIĘ
APLUS umożliwia szybkie wymiarowanie wskazanej polilinii.
użyte komendy AutoCAD:   DIPL  
dlic.gifRYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA
APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.
użyte komendy AutoCAD:   DLIC  
mdi.gifTOOLS: PRZESUŃ TEKST WYMIAROWANIA
Użyj APLUSa aby szybko przesuwać tekst wymiarowania.
użyte komendy AutoCAD:   MDI