FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
ramp.gifARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP
APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.
użyte komendy AutoCAD:   RAMP 
tabl.gifNARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH
APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABL  
tabe.gifNARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA
Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABE  
tabi.gifNARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA
APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.
użyte komendy AutoCAD:   TABI  
collisions.gifNARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH
Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.
użyte komendy AutoCAD:   COLLISIONS  
dwgver.gifNARZĘDZIA: WYŚWIETLANIE WERSJI PLIKÓW DWG W FOLDERZE
Skorzystaj z polecenia DWGVER, aby sprawdzić wersje plików DWG w wybranym folderze. Lista wersji plików wyświetlona będzie w linii poleceń.
użyte komendy AutoCAD:   DWGVER  
slicel.gifARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE
Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.
użyte komendy AutoCAD:   SLICEL  
expf.gifNARZĘDZIA: EKSPORT WYBRANYCH OBIEKTÓW
Użyj APLUSa, aby wyeksportować wybrane obiekty do nowego pliku.
użyte komendy AutoCAD:   EXPF  
re.gifNARZĘDZIA: REGENERACJA / ODREGENEROWANIE
Użyj komendd APLUSa, aby zregenerować lub w razie potrzeby odregenerować widok.
użyte komendy AutoCAD:   RE  UNRE  
plus.gifNARZĘDZIA: POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE KURSORA
Możesz zmienić wielkość kursora za pomocą jednej komendy.
użyte komendy AutoCAD:  .gif + .gif -  
prop.gifNARZĘDZIA: PROPORCJE MIĘDZY DYSTANSAMI
Wybierz dwa dystanse, a APLUS policzy proporcję między nimi.
użyte komendy AutoCAD:   PROP  
findt.gifNARZĘDZIA: ZNAJDŹ TEKST
Odszukaj tekst na rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   FINDT  
findb.gifNARZĘDZIA: ZNAJDŹ BLOK
Szukaj blok w pliku.
użyte komendy AutoCAD:   FINDB  
chop.gifNARZĘDZIA: ROZDZIEL LINIE
Użyj APLUSa, aby rozdzielić przecinające się linie
użyte komendy AutoCAD:   CHOP  CHOPA  
slanted.gifNARZĘDZIA: WYSZUKAJ LINIE UDAJĄCE PIONOWE/POZIOME
Wyszukaj na rysunku linie, które wydają się proste lecz nie są. APLUS zaznaczy je na wybrany kolor
użyte komendy AutoCAD:   SLANTED