FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
recl.gifRYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI
Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
reca.gifRYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI
Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.
użyte komendy AutoCAD:   RECA 
plho.gifPOLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE
Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.
użyte komendy AutoCAD:   PLHO 
duct.gifINSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR
Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.
użyte komendy AutoCAD:   DUCT 
grass.gifRYSUJ: NOWY GENERATOR TRAWY
Za pomocą APLUSA możesz łatwo tworzyć trawę. Wystarczy, że określisz przebieg gruntu. Nowy wzór generuje trawę jako polilinie zamiast lini.
użyte komendy AutoCAD:   GRASS  
tabl.gifNARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH
APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABL  
projectpo.gifRYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ
Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.
użyte komendy AutoCAD:   PROJECTPO  
unroll.gifRYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D
Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.
użyte komendy AutoCAD:   UNROLL  
spiro.gifRYSOWANIE: RYSUJ SPIRALĘ
APLUS może narysować spiralę o określonych wymiarach. Możesz wybrać czy spirala ma składać się z polilini czy z kropek (punktów).
użyte komendy AutoCAD:   SPIRO  
qd.gifRYSUJ: SZYBKIE RYSOWANIE
Narzędzie szybkiego rysowania umożliwia tworzenie obiektów takich jak wskazane. Jeżeli wskażesz blok narzędzie utworzy jego kopie. APLUS rysuje je bez zmieniania aktywnej warstwy.
użyte komendy AutoCAD:   QD  
pen.gifRYSUJ: RYSOWANIE ODRĘCZNE
APLUS umożliwia rysowanie odręcznych kształtów ruchem myszy. Określ długość segmentów i ruszaj kursorem po ekranie, by rysować. Jeśli zbliżysz kursor wystarczająco blisko punktu początkowego, kształt zostanie zamknięty.
użyte komendy AutoCAD:   PEN  
sqa.gifRYSUJ: OBRÓCONY KWARDRAT
Aby narysować obrócony kwadrat, wystarczy że narysujesz jeden z jego boków.
użyte komendy AutoCAD:   SQA  
tap.gifRYSUJ: OZNACZENIE OTWORU
Aby narysować oznaczenie otworu, narysuj jeden z jego boków i określ wysokość.
użyte komendy AutoCAD:   TAP  
mcon.gifRYSUJ: POŁĄCZENIA MIĘDZY LINIAMI
Możesz narysować wiele połączeń pomiędzy dwoma wskazanymi liniami.
użyte komendy AutoCAD:   MCON  
axl.gifRYSOWANIE: OŚ MIĘDZY LINIAMI
APLUS może utworzyć oś pomiędzy istniejącymi liniami.
użyte komendy AutoCAD:   AXL  AXPL  
recal.gifRYSUJ: PRZEKRĘCONE PROSTOKĄTY
Narzędzie do rysowania obróconych prostokątów.
użyte komendy AutoCAD:   RECAL  
sq.gifRYSUJ: KWADRAT
Użyj APLUSa, aby rysować kwadraty. Możesz także określić długość boku i punkt wstawienia.
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
incl.gifRYSUJ: LINIA SPADKU
Wybierz kąt na rysunku, by APLUS narysował linię spadku.
użyte komendy AutoCAD:   INCL  
guideh.gifRYSUJ: LINIE POMOCNICZE
Rysuj poziome lub pionowe linie pomocnicze w wybranych punktach.
użyte komendy AutoCAD:   GUIDEH  GUIDEV  
lray.gifRYSOWANIE: PROMIENIE
APLUS umożliwia łatwe tworzenie lini promieniście rozchodzących się od zadanego punktu.
użyte komendy AutoCAD:   LRAY  MLRAY  
terrain.gifRYSUJ: TEREN 3D
Rysuj model terenu 3d z wybranych poziomic.
użyte komendy AutoCAD:   TERRAIN