Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

dis.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH

APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 
tlength.gif

WYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ

Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
TLENGTH
 
harea.gif

KRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ

Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.

użyte komendy AutoCAD:
  
HAREA
 
solidvol.gif

WYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ

Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
SOLIDVOL
 
diline.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA

Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
,  
DIU
,  
DID
 
diflat.gif

WYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ

Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIFLAT
 
did.gif

WYMIAROWANIE: PODZIEL LUB POŁĄCZ WYMIAROWANIA

APLUS może podzielić lub połączyć wskazane linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DID
,  
DIU
 
dipl.gif

WYMIAROWANIE: ZWYMIARUJ POLILINIĘ

APLUS umożliwia szybkie wymiarowanie wskazanej polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIPL
 
dlic.gif

RYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA

APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DLIC
 
mdi.gif

TOOLS: PRZESUŃ TEKST WYMIAROWANIA

Użyj APLUSa aby szybko przesuwać tekst wymiarowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
MDI