Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
reca.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI

Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECA
 
plho.gif

POLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE

Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLHO
 
duct.gif

INSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR

Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DUCT
 
grass.gif

RYSUJ: NOWY GENERATOR TRAWY

Za pomocą APLUSA możesz łatwo tworzyć trawę. Wystarczy, że określisz przebieg gruntu. Nowy wzór generuje trawę jako polilinie zamiast lini.

użyte komendy AutoCAD:
  
GRASS
 
tabl.gif

NARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH

APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABL
 
projectpo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ

Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.

użyte komendy AutoCAD:
  
PROJECTPO
 
unroll.gif

RYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D

Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.

użyte komendy AutoCAD:
  
UNROLL
 
spiro.gif

RYSOWANIE: RYSUJ SPIRALĘ

APLUS może narysować spiralę o określonych wymiarach. Możesz wybrać czy spirala ma składać się z polilini czy z kropek (punktów).

użyte komendy AutoCAD:
  
SPIRO
 
qd.gif

RYSUJ: SZYBKIE RYSOWANIE

Narzędzie szybkiego rysowania umożliwia tworzenie obiektów takich jak wskazane. Jeżeli wskażesz blok narzędzie utworzy jego kopie. APLUS rysuje je bez zmieniania aktywnej warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
QD
 
pen.gif

RYSUJ: RYSOWANIE ODRĘCZNE

APLUS umożliwia rysowanie odręcznych kształtów ruchem myszy. Określ długość segmentów i ruszaj kursorem po ekranie, by rysować. Jeśli zbliżysz kursor wystarczająco blisko punktu początkowego, kształt zostanie zamknięty.

użyte komendy AutoCAD:
  
PEN
 
sqa.gif

RYSUJ: OBRÓCONY KWARDRAT

Aby narysować obrócony kwadrat, wystarczy że narysujesz jeden z jego boków.

użyte komendy AutoCAD:
  
SQA
 
tap.gif

RYSUJ: OZNACZENIE OTWORU

Aby narysować oznaczenie otworu, narysuj jeden z jego boków i określ wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
TAP
 
mcon.gif

RYSUJ: POŁĄCZENIA MIĘDZY LINIAMI

Możesz narysować wiele połączeń pomiędzy dwoma wskazanymi liniami.

użyte komendy AutoCAD:
  
MCON
 
axl.gif

RYSOWANIE: OŚ MIĘDZY LINIAMI

APLUS może utworzyć oś pomiędzy istniejącymi liniami.

użyte komendy AutoCAD:
  
AXL
,  
AXPL
 
recal.gif

RYSUJ: PRZEKRĘCONE PROSTOKĄTY

Narzędzie do rysowania obróconych prostokątów.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECAL
 
sq.gif

RYSUJ: KWADRAT

Użyj APLUSa, aby rysować kwadraty. Możesz także określić długość boku i punkt wstawienia.

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 
incl.gif

RYSUJ: LINIA SPADKU

Wybierz kąt na rysunku, by APLUS narysował linię spadku.

użyte komendy AutoCAD:
  
INCL
 
guideh.gif

RYSUJ: LINIE POMOCNICZE

Rysuj poziome lub pionowe linie pomocnicze w wybranych punktach.

użyte komendy AutoCAD:
  
GUIDEH
,  
GUIDEV
 
lray.gif

RYSOWANIE: PROMIENIE

APLUS umożliwia łatwe tworzenie lini promieniście rozchodzących się od zadanego punktu.

użyte komendy AutoCAD:
  
LRAY
,  
MLRAY
 
terrain.gif

RYSUJ: TEREN 3D

Rysuj model terenu 3d z wybranych poziomic.

użyte komendy AutoCAD:
  
TERRAIN