Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
slicel.gif

ARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE

Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLICEL
 
wac.gif

ŚCIANY: ŁATWE TWORZENIE POŁĄCZEŃ

Komendy umożliwiające utworzenie połączeń między ścianami (narożniki/przecięcia).

użyte komendy AutoCAD:
  
WAC
,  
WAT
,  
WAX
 
cap.gif

ŚCIANY: ZAMYKANIE OTWORÓW

Komenda zamyka otwory w ścianach na wybranym obszarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 
walls.gif

ŚCIANY: SZYBSZE TWORZENIE ŚCIAN

APLUS może utworzyć ściany o zadanej grubości z przecinających się lini (osi).

użyte komendy AutoCAD:
  
WALLS
 
lco.gif

WALLS: OBWIEDNIA WIELU LINII

APLUS może wykonać obwiednie wielu linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.

użyte komendy AutoCAD:
  
LCO
 
lce.gif

ŚCIANY: USUWANIE WIELU LINII

APLUS może usunąć wiele linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.

użyte komendy AutoCAD:
  
LCE
 
rowa.gif

ŚCIANY: EDYTOWANIE ŚCIAN

Użyj APLUSa, aby wykonać modyfikacje na istniejących ścianach (przesuwanie, obracanie), pomieszczenia zostaną automatycznie zaktualizowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROWA
,  
COWA
,  
MWA