Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

hoff.gif

KRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA

Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 
llw.gif

ŚCIANY: PRZEGLĄDANIE WARSTW

Przeglądanie kolejnych warstw.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLW
,  
LLWS
 
llm.gif

WARSTWY: ŁĄCZENIE WARSTW

Możesz szybko połączyć wybrane warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLM
 
lld.gif

WARSTWY: KASOWANIE WARSTW

Kasowanie warstw poprzez wybór pojedyńczego obiektu na nich zawartego.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLD
 
llc.gif

WARSTWY: ZMIANA KOLORU WARSTWY

Wybierz obiekt z warstwy, aby pojawiło się okno zmiany koloru warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLC
 
tofl.gif

WARSTWY: KOLEJNOŚĆ WARSTW

Ustanawianie kolejności warstw poprzez jedno kliknięcie na obiekcie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TOFL
,  
TOBL
 
llo.gif

WARSTWY: WIDOCZNOŚĆ

Możesz włączać i wyłączać warstwy poprzez kliknięcie na nie. Możesz także dokonać tego na warstwach o wybranych przedrostkach, przyrostkach lub zawierających określone słowa w swej nazwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLO
,  
LLON
,  
LLN
 
lll.gif

WARSTWY: SZYBSZE ZAMYKANIE/OTWIERANIE WARSTW

Możesz zamknąć lub otworzyć warstwę poprzez kliknięcie na nią, a także dokonywać tego na warstwach o określonych przedrostkach, przyrostkach lub tych, których nazwy zawierają określone słowa.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLL
,  
LLLA
,  
LLU
,  
LLUA
 
mll.gif

WARSTWY: PRZEMIESZCZANIE OBIEKTÓW NA WARSTWY

Możesz przenieść wybrane obiekty na określone warstwy poprzez kliknięcie na nie.

użyte komendy AutoCAD:
  
MLL
,  
MLL0
,  
COLL
 
legend.gif

NARZĘDZIA: LEGENDA WARSTW

Określ miejsce na ekranie, gdzie APLUS utworzy legendę użytych warstw.

użyte komendy AutoCAD:
  
LEGEND