Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

ramp.gif

ARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP

APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.

użyte komendy AutoCAD:
  
RAMP
 
tabl.gif

NARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH

APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABL
 
tabe.gif

NARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA

Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABE
 
tabi.gif

NARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA

APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABI
 
collisions.gif

NARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH

Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.

użyte komendy AutoCAD:
  
COLLISIONS
 
dwgver.gif

NARZĘDZIA: WYŚWIETLANIE WERSJI PLIKÓW DWG W FOLDERZE

Skorzystaj z polecenia DWGVER, aby sprawdzić wersje plików DWG w wybranym folderze. Lista wersji plików wyświetlona będzie w linii poleceń.

użyte komendy AutoCAD:
  
DWGVER
 
slicel.gif

ARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE

Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLICEL
 
expf.gif

NARZĘDZIA: EKSPORT WYBRANYCH OBIEKTÓW

Użyj APLUSa, aby wyeksportować wybrane obiekty do nowego pliku.

użyte komendy AutoCAD:
  
EXPF
 
re.gif

NARZĘDZIA: REGENERACJA / ODREGENEROWANIE

Użyj komendd APLUSa, aby zregenerować lub w razie potrzeby odregenerować widok.

użyte komendy AutoCAD:
  
RE
,  
UNRE
 
plus.gif

NARZĘDZIA: POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE KURSORA

Możesz zmienić wielkość kursora za pomocą jednej komendy.

użyte komendy AutoCAD:
  .gif
+
,  .gif
-
 
prop.gif

NARZĘDZIA: PROPORCJE MIĘDZY DYSTANSAMI

Wybierz dwa dystanse, a APLUS policzy proporcję między nimi.

użyte komendy AutoCAD:
  
PROP
 
findt.gif

NARZĘDZIA: ZNAJDŹ TEKST

Odszukaj tekst na rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
FINDT
 
findb.gif

NARZĘDZIA: ZNAJDŹ BLOK

Szukaj blok w pliku.

użyte komendy AutoCAD:
  
FINDB
 
chop.gif

NARZĘDZIA: ROZDZIEL LINIE

Użyj APLUSa, aby rozdzielić przecinające się linie

użyte komendy AutoCAD:
  
CHOP
,  
CHOPA
 
slanted.gif

NARZĘDZIA: WYSZUKAJ LINIE UDAJĄCE PIONOWE/POZIOME

Wyszukaj na rysunku linie, które wydają się proste lecz nie są. APLUS zaznaczy je na wybrany kolor

użyte komendy AutoCAD:
  
SLANTED