Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

isel.gif

WYBIERANIE: UKRYJ LUB WYIZOLUJ WYBRANE OBIEKTU (JAK W 3D STUDIO)

Za pomocą poleceń HSEL i ISEL możesz ukryć lub wyizolować wskazane obiekty, tak jak w Autodesk 3D Studio MAX. Użyj komendy USEL by przywrócić ukryte obiekty.

użyte komendy AutoCAD:
  
HSEL
,  
ISEL
,  
USEL
 
self.gif

SELEKCJA: OGRODZENIE

Za pomocą APLUSa możesz tworzyć zaznaczenia o dowolnym kształcie. Narzędzie to działa podobnie jak rysowanie odręczne.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELF
 
epick.gif

SELEKCJA: KASUJ WSKAZANE OBIEKTY

APLUS może zmienić wskazywanie w AutoCADzie w usuwanie. Wystarczy nacisnąć na obiekt by go usunąć.

użyte komendy AutoCAD:
  
EPICK
 
esel.gif

SELEKCJA: KASUJ OBIEKTY ZAZNACZENIA

APLUS może automatycznie kasować zaznaczone obiekty.

użyte komendy AutoCAD:
  
ESEL
 
ebll.gif

SELEKCJA: KASOWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW

Kasowanie obiektów na wybranych warstwach.

użyte komendy AutoCAD:
  
EBLL
 
mbll.gif

SELEKCJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW

Przesuwanie obiektów na wybranych warstwach.

użyte komendy AutoCAD:
  
MBLL
 
selan.gif

SELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KĄTA

Wybierz obiekty według kąta pod jakim są położone lub narysowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELAN
 
selc.gif

SELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KOLORU

Wybierz obiekty według ich koloru.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELC